Voorwaarden

Algemeen
De huurperiode start op de eerste dag vanaf 15.00 uur en eindigt op de laatste dag om 10.00 uur. In de prijstabel treft u de mogelijke huurperiodes aan (week/midweek/weekend). Afwijkende arrangementen zijn in overleg mogelijk.

Waar zorgt u zelf voor?
- Lakens
- Slopen (de kussens zijn voorzien van onderslopen)
- Handdoeken
- Keukendoeken
- Toiletpapier
- Vuilniszakken

Schoonmaken
De bungalow wordt via ons schoongemaakt. Bij vertrek dient de bungalow opgeruimd (ook o.a. koelkast, oven, magnetron en open haard schoon) en 'bezemschoon' achtergelaten te worden. Uiteraard zorgt u ook dat het servies, bestek etc. schoon zijn.
Voor de eindschoonmaak worden extra kosten berekend. Op verzoek en na overleg mag u de eindschoonmaak ook zelf verzorgen. U verlaat in dat geval de bungalow zoals u hem aantrof: opgeruimd en schoon. Indien u zelf de eindschoonmaak wilt verzorgen kunt U dit bij reservering aangeven.

Houd bij ‘zelf schoonmaken’ rekening met het volgende:
We willen u graag de kosten van de eindschoonmaak laten besparen, maar vinden het nog belangrijker dat iedereen een schone bungalow aantreft. Om dit te garanderen wordt de eindschoonmaak gecontroleerd. Indien de eindschoonmaak naar het oordeel van onze beheerder niet naar behoren is gedaan worden de kosten van de eindschoonmaak ingehouden op de borg.

Borgsom
Wij vragen een borg van 50,00 EURO. Bij zelf schoonmaken is de borg 80,00 EURO. Na het in goede staat en volgens afspraak (bezemschoon / schoon) achterlaten van de bungalow en het tijdig (binnen 1 week na terugkeer) retourneren van de sleutel wordt dit bedrag op uw rekening gerestitueerd.

Reservering/betaling
Bij reservering ontvangt U een bevestiging met een duidelijke routebeschrijving. Hierbij ontvangt u tevens ons informatiesetje
U dient 35% van de huursom binnen zeven dagen te voldoen. Het restantbedrag plus sleutelgeld/ waarborgsom en evt. schoonmaakkosten moet uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum zijn voldaan. Indien binnen 6 weken voor de geplande periode gereserveerd wordt, dient de totale huursom plus sleutelgeld en evt. schoonmaakkosten ineens te worden voldaan.

Annulering
Bij annulering van de vakantie om wat voor redenen dan ook, kan de geheel of gedeeltelijk betaalde huursom niet worden terugbetaald. Wel is overdracht van de huur mogelijk, indien u daar zelf voor zorg draagt.
Bij annulering binnen 6 weken vóór vertrek is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren U om een annuleringsverzekering af te sluiten. Op verzoek sturen wij u hiervoor graag een aanvraagformulier toe.

Aansprakelijkheid/schade
Helaas is het voor ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de huurder(s) door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
Zorgt u dus voor een goede (reis)verzekering!

Overig
Hoewel wij ons uiterste best doen om deze informatie correct, actueel en volledig te houden kan het altijd voorkomen dat zaken of omstandigheden gewijzigd zijn, dan wel wijzigen in de periode tussen reservering en aankomst. Vooral in het voor- en naseizoen kan het gebeuren dat bepaalde faciliteiten (op het park of in de omgeving) beperkt of soms zelfs niet geopend zijn. Indien bepaalde zaken voor u essentieel zijn, adviseren wij u om hier vooraf nadrukkelijk naar te informeren.